Naslovnica :: IZRADA SUNCOBRANA ZA KORISNIKE ŽIGA LUDBREŠKI ROZETLIN

IZRADA SUNCOBRANA ZA KORISNIKE ŽIGA LUDBREŠKI ROZETLIN

Nastavljamo sa promocijom žiga „Ludbreški rozetlin“. Odluka Upravnog odbora je da će se izraditi suncobrani sa znakom „Ludbreški rozetlin“ koje korisnici žiga koriste na sajmovima i tržnicama. Trošak izrade suncobrana je cca 1.000,00 kn, od čega će Udruga financirati 2/3 iznosa, a 1/3 bi financirali sami članovi. To su profesionalni suncobrani, dimenzije 3m x 3m, sa 8 glavnih šiba (profila), jednobojni sa znakom „Ludbreški rozetlin“.

Za dodatne informacije o izradi suncobrana, korisnici žiga Ludbreški rozetlin mogu se javiti do 28.08.2017. tajnici Ivani Matijašec 091-918-9161 ili dopredsjdenci Valeriji Pokos 091-4882-767.