Naslovnica :: Program rada za 2010.

PROGRAM RADA UDRUGE ZA 2010. GODINU

Program rada usvojen na sjednici Skupštine od 16. siječnja 2010.

Na prijedlog Upravnog odbora Udruge cvjećara  ludbreške regije Skupština je za 2010. godinu donijela sljedeći program rada:

1. Promocija znaka „Ludbreški rozetlin“

U 2010. planira Udruga planira dosta aktivnosti u marketingu i promociji znaka „Ludbreški rozetlin“. Nakon donošenja Pravilnika o načinu korištenja te utvrđivanja broja članova Udruge koji ulaze u ovaj projekt, počinju  pripreme za marketinšku kampanju za proljetnu prodajnu sezonu. Paralelno će sa svim korisnicima znaka biti potpisan ugovor o korištenju znaka. Prema dostupnim financijskim sredstvima utvrditi će se i opseg aktivnosti. Iako se u 2010. godini očekuje smanjeni priljev novčanih sredstava, neke mjere u promociji znaka „Ludbreški rozetlin“ već su definirane ili su u fazi dogovora.

Za sve  članove Udruge korisnike prava korištenja znaka bit će izrađene table za maloprodajna mjesta na tržnicama. Na tim će tablama uz podatke o proizvođaču biti tiskan i upadljiv znak „Ludbreški rozetlin“ te slogan „više sreće uz naše cvijeće“.

Za sezonu proljeće 2010. planira se tiskati 10.000 reklamnih letaka na kojima će se reklamirati proizvođači i cvijeće označeno znakom „Ludbreški rozetlin“  Letci će se distribuirati kupcima na tržnicama po cijeloj Hrvatskoj.

Osim letaka planira se objava reklama u vrijeme proljetne sezone u specijaliziranim časopisima kao što su „Moj cvijet“, „Moj lijepi vrt“, „Zemlja i znanje“, „Poljoprivredni glasnik“ te na nekoliko portala na Internetu.

U trgovačkim centrima koji imaju i ponudu cvijeća, a robu dobavljaju od naših članova, također se planira označavanje prodajnih prostora za znakom „Ludbreški rozetlin“ Na takvim mjestima postaviti će se ili reklamni posteri ili table sa znakom „Ludbreški rozetlin“. Za sada je ovakav način promocije dogovoren u trgovačkom lancu „Interspar“. Nadamo se da će se u skoroj budućnosti u svim takvim centrima moći vidjeti reklame sa znakom „Ludbreški rozetlin“

Cilj svih ovih aktivnosti jest da kupci kroz par godina, bilo u maloprodaji, bilo u veleprodaji traže cvijeće koje ima oznaku „Ludbreški rozetlin“

2. Izrada novog kataloga

Neke aktivnosti oko izrade novog kataloga već su započete, no još ima dosta posla do izlaska iz tiska. Smatramo da će novi katalog u odnosu na prošli biti znatno bolji i kvalitetniji. U katalogu će biti predstavljeno svih 104 proizvođača, članova Udruge uz jednak tretman.

U drugom dijelu kataloga želimo predstaviti sve poslovne subjekte u Republici Hrvatskoj iz područja proizvodnje, prodaje i marketinga cvijeća i ukrasnog bilja; normalno ukoliko će za to biti zainteresirani. Pred desetak dana svima smo poslali ponude, a prema početnom interesu veliki smo optimisti te smatramo da ćemo uspjeti u svojoj namjeri.

Želja nam je da reklame u katalogu pokriju troškove tiska kataloga, a eventualni višak sredstava iskoristit će se za distribuciju kataloga i promociju znaka „Ludbreški rozetlin“ Katalog će biti A4 formata, a minimalna naklada biti će 5.000 primjeraka.

Cilj tiskanja kataloga jest povećanje prodaje cvijeća naših članova, ali i  promocija Grada Ludbrega i Varaždinske županije te ostalih mjesta iz kojih dolaze naši članovi budući da će  katalog biti distribuiran svim proizvođačima cvijeća i ukrasnog bilja, dobavljačima repromaterijala, komunalnim poduzećima, turističkim zajednicama kao i na svim sajmovima cvijeća u cijeloj Republici Hrvatskoj  na kojima će  izlagati naši članovi.

3. Organiziranje stručnih predavanja

U drugom mjesecu planira se organizirati stručno predavanje, a u pregovoru smo s jednim kvalitetnim predavačem iz inozemstva. Drugo predavanja planira se potkraj godine, no ukoliko će se ukazati prilika predavanje će se organizirati u bilo koje vrijeme kroz godinu.

4. Organizacija sajma cvijeća

14. Sajam i izložba cvijeća u Centru svijeta održat će se od 7. - 9. svibnja. Moramo priznati da smo malo zabrinuti s obzirom na najave bitno smanjenih prihoda za sajam od strane Varaždinske županije i Ministarstva poljoprivrede. Ovu manifestaciju uspjeli smo organizirati na način da ona iz godine u godinu  bude bolja, raznovrsnija i posjećenija, pa ne bismo željeli da ona ove godine zbog pomanjkanja financijskih sredstava izgubi svoj značaj i prepoznatljivost na razini RH. Prema raspoloživim sredstvima organizirati će se i popratni program ali i sve ostale aktivnosti oko sajma. Postoji ideja i već su obavljeni neki razgovori da se ove godine postavi izložba kamelija. Do sada smo imali dvije specijalizirane izložbe, prvi put održane u Republici Hrvatskoj, i to izložbu orhideja i izložbu bonsaia u feng shu stilu, koje su bile izvrsno posjećene i ocijenjene, pa se nadamo da će tako biti i s izložbom kamelija. Vjerujemo da ćemo tu ideju i realizirati. S Turističkom zajednicom grada Ludbrega pokušati ćemo organizirati poslijepodnevni program za subotu, kada se u njihovoj organizaciji obilježava centralna proslava Dana Centra svijeta,  a u cilju da se subotom  spriječi manja zainteresiranost   posjećenosti sajma, što je bio slučaj prošle godine pomanjkanja sadržajnosti zabavnog programa. U subotu poslijepodne ili predvečer trebao bi se organizirati  program koji bi privukao što više ljudi za posjet  izložbi i sajma.

5. Akcija „cvijet za ljepši svijet“ i ocjenjivanje najljepših balkona i okućnica u ludbreškoj regiji

Akciju  „cvijet za ljepši svijet“ kojom se pohvaljuju i nagrađuju zaljubljenici u uređeni okoliš i vrtnu umjetnost, u suradnji s Turističkom zajednicom pokušat ćemo obaviti bolje nego prošlih godina. Imamo neke ideje kako da se posao oko toga pojednostavi, a da se ipak obavi kvalitetno na korist Turističke zajednice, Grada Ludbrega, naše Udruge  ali i brojnih ljubitelja cvijeća naše regije.

6. Suradnja sa Savezom poljoprivrednih udruga varaždinske županije kao i suradnja s Poljoprivrednom savjetodavnom službom varaždinske županije

Suradnja s ovakvim institucijama i službama uvijek je dobrodošla. Dosta informacija važnih za cvjećarstvo dolaze upravo od njih te vjerujemo da će se dobra suradnja nastaviti i ove godine.

7. Upoznavanje članstva s novim pravilnicima

Posao oko prilagođavanja proizvođača novim pravilnicima, odnosno davanje informacija oko novih propisa našim članovima, priveden je kraju. No bez obzira na to, Udruga će i dalje biti servis za sve nejasnoće oko tumačenja i primjene novih propisa.

8. Nastavak suradnje s Ministarstvom poljoprivrede i Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka

Pošto će 2010. godina najvjerojatnije biti i završna godina što se tiče pregovora s EU, i područje poljoprivrede bi trebalo biti uskoro rješavano. Kao što znate, naša Udruga ima predstavnika u radnim grupama za dva pregovaračka poglavlja. Po svim pregovaračkim poglavljima u isto toliko radnih grupa uključeno je više od 1.000 ljudi. Treba napomenuti da su sastanci radnih skupina bili vrlo rijetki, a na njima su uglavnom od strane voditelja skupina bile davane informacije o tijeku pregovora. Članovi radnih skupina mogli su jako malo utjecati na stajališta za pojedina područja. Bez obzira na sve to, dobro je da Udruga ima informacije iz prve ruke, a ukoliko budu rješavani problemi vezani uz cvjećarstvo, članstvo Udruge bit će na vrijeme obaviješteno.

S obzirom na najave donošenja pravilnika za područje povrćarstva i rezanog cvijeća nastojati ćemo održati dobru suradnju i s Ministarstvom poljoprivrede ali i sa Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka.

9. Informiranje članstva oko raspisanih natječaja Ministarstva poljoprivrede vezano za potpore u poljoprivredi po raznim mjerama

Iako je malo vjerojatno da će ove godine biti raspisan natječaj za cvjećare  sličan onome iz kraja 2008., sve informacije o bilo kakvim poticajima članstvo će dobiti u roku i na vrijeme.

10. Sudjelovanje na sajmovima cvijeća u gradovima RH

Kao i prošlih godina nastojati ćemo se dogovoriti sa članovima koji nastupaju na sajmovima u Zagrebu, Kostreni, Puli, Rijeci, Sv. Filipu i Jakovu, Svetvinčenatu, varaždinskom Špancirfestu i drugdje da se te prilike iskoriste za promociju Udruge, ali i za promociju znaka „Ludbreški rozetlin“

11. Ažuriranje web stranice Udruge

Web stranicu planiramo redizajnirati i posložiti na način da postoji mogućnost da svatko od članova ima svoj prostor na koji se prema njegovoj želji mogu  postavljati određeni podaci ili slike.

Sve planirane aktivnosti za 2010. godinu Upravni odbor Udruge zajedno s ostalim članstvom nastojat će rješavati što je bolje moguće, a na dobrobit cvjećara ovoga kraja.